The Third Temple  The Center for
Messianic Learning 

Unapologetically Pro-Torah
Unashamedly Pro-Israel
Irrevocably Zionist
ב״ה
“… out of Tziyon will go forth Torah, the word of ADONAI from Yerushalayim.”
(Isaiah 2:3)

If your life is not in jeopardy for what you believe, you’re probably on the wrong side!
If you don’t believe Genesis 1-11, how can you possibly believe John 3:16?
“Indeed, all who want to live a godly life united with the Messiah Yeshua will be persecuted.” (2Tim 3:12)
It is what you actually believe that determines how you walk out your faith, “but avoid stupid controversies, genealogies, quarrels and fights about the Torah; because they are worthless and futile.” (Titus 3:9)

Please read the Introductory Notes to this commentary.

WARNING: The text used for my commentary is my own paraphrase and must not be
considered “a translation” or authorative in any way. It is, in fact, simply my commentary.

Maps, when used, are from BibleAtlas.org. Created using BibleMapper 3.0.
Additional data from OpenBible.info.
Source of Dates Used

For a glossary of unfamiliar terms, CLICK HERE. For assistance in
pronouncing Hebrew terms, a pronunciation guide is located HERE.

Introductory Notes and Comments
Bible Books Index  •  Global Notes  •  Biblical Numerology  •  Weights & Measures
Torah  •  Neviim  •  Kituvim  •  Apocrypha  •  Apostolic Writings


Bible Books Index

I have only prepared my paraphrase, notes,
and comments on books with active hyperlinks.
I clearly have a lot of work left to do.

תּוֹרָה Torah(The Books of Moshe)

בְּרֵאשִׁית B’resheet (Genesis)

שְׁמֹות Sh'mot (Exodus)

וַיִּקְרָא V’yakra (Leviticus)

בְּמִדְבַּר B’midbar (Numbers)

דְּבָרִים Devarim (Deuteronomy)

נְבִיאִים Neviim (The Prophets)

נביאים ראשונים Nevi’im Rishonim
(Former Prophets)

יְהוֹשֻעַ Yehoshua (Joshua)

שֹׁפְטִים Shoftim (Judges)

שְׁמוּאֵל Shmuel (Samuel)

שְׁמוּאֵל א Shmuel Aleph (First Samuel)

שְׁמוּאֵל ב Shmuel Bet (Second Samuel)

מְלָכִים M’lakhim (Kings)

מְלָכִים א M’lakhim Alef (First Kings)

מְלָכִים ב M’lakhim Bet (Second Kings)

נביאים אחרונים Nevi’im Acharonim
(Latter Prophets)

יְשַׁעְיָהוּ Yesha’yahu (Isaiah)

יִרְמְיָהוּ Yirmi’yahu (Jeremiah)

יְחֶזְקֵאל Y’chezki’el (Ezekiel)

תרי עשר Shneim-‘Asar (The Twelve)

הוֹשֵׁעַ Hoshea (Hosea)

יוֹאֵל Yo’el (Joel)

עָמוֹס ‘Amos(Amos)

עֹבַדְיָה ‘Ovadyah (Obadiah)

יוֹנָה Yonah (Jonah)

מִיכָה Mikhah (Micah)

נַחוּם Nachum (Nahum)

חֲבַקּוּק Havakuk (Habakkuk)

צְפַנְיָה Tz’fanyah (Zephaniah)

חַגַּי Chagai (Haggai)

זְכַרְיָה Z’kharyah (Zechariah)

מַלְאָכִי Mal’akhi (Malachi)


Deterocanonical (Apocryphal) Books
(In neither the Tanakh nor the “Protestant Canon”)

Tobit

Judith

Esther (LXX)

Wisdom of Solomon

Sirach

Baruch

Makabim Aleph (First Maccabees)

Makabim Bet (Second Maccabees)

Maccabim Gimel (Third Maccabees)

Makabim Dalet (Forth Maccabees)

1 Esdras

2 Esdras

Prayer of Manasses

Psalm 151

Daniel (LXX)

The Song of the Three Holy Children

The History of Susanna

Bel and the Dragon

כְּתוּבִים K’tuvim (Writings)

סִפְרֵי אֶמֶת Sifrei Emet (Poetic Books)

תְהִלִּים T’hillim (Psalms)

מִשְלֵי Mishlei (Proverbs)

אִיּוֹב Iyov (Job)

The Five Megillot (Hamesh Megillot)

שִׁיר הַשִׁירִים Shir HaShirim (Song of Songs) (Passover)

רוּת Rut (Ruth) (Shavuot)

איכה Eikhah (Lamentations) (Yom Kippur)

קהלת Kohelet (Ecclesiastes) (Sukkot)

אֶסְתֵר Ester (Esther) (Purim)

History

דָּנִיֵּ֣אל Dani’el (Daniel)

עזרא Ezra (Ezra)-Nechemyah (Nehemiah)

דברי הימים Divrei ha-Yamim (Chronicles)

דברי הימים אDivrei-HaYamim Aleph
  (First Chronicles)

דברי הימים בDivrei HaYamim Bet
  (Second Chronicles)

Ketuvei Schliachim[1]
(Writings of the Emissaries)

HaBasar: The Good News of the Kingdom

מַתָּי Mattai (Matthew)

מַרְקוֹס Markos or Mordichai (Mark)

לוּקָס Lukos (Luke)

יוֹחָנָן Yochanan (John)

A One-Year Chronology of the Gospels[3]

A Three-Year Chronology of the Gospels

מַעֲשֵׂי Ma'asey or P’yilut HaShaliachim
   (Acts of the Apostles)

התגלות Hitgalut (Revelation)

Cepherim (Letters)

Sha'ul the Letter-Writer

Rav Sha’ul’s Cepherim to Messianic Communities

רומאים Romim (Romans)

Korintim Alef (First Corinthians)

Korintim Bet (Second Corinthians)

Galitim (Galatians)

Efesos (Ephesians)

Pilifim (Philippians)

Kolosim (Colossians)

Taslonikim Alef (First Thessalonians)

Taslonikim Bet (Second Thessalonians)

Rav Sha’ul’s Cepherim to Individuals

טימותי א Timotiyos Alef (First Timothy)

טימותי ב Timotiyos Bet (Second Timothy)

Titos (Titus)

Pileymon (Philemon)

General Cepherim

העברים Ivrim (Hebrews)

יעקב Ya’akov (James)[2]

כפא א Kefa Aleph (First Peter)

כפא ב Kefa Bet (Second Peter)

יוחנן א Yochanan Aleph (First John)

יוחנן ב Yochanan Bet (Second John)

יוחנן ג Yochanan Gimmel (Third John)

יהודה Y’hudah (Jude)


  1. I believe that the Ketuvei Schliachim, Writings of the Emissaries, or the Apostolic Writings, rightfully belong as part of the Kituvim. [BACK]

  2. In an apparent effort to flatter the king who commissioned the 1611 English translation of the Bible, the “translators” arbitrarily changed the name of Messiah’s half-brother from Ya'akov to “James” (which they rendered as “Jacob” in the “Old Testament”) so the monarch could see his name in the Scriptures. The question needs to be asked, can we trust the accuracy of a translation in which the “translators” (who were not at all proficient in the Hebrew language) were specifically instructed to consider the traditions of the apostate Church of England of greater priority than accuracy of translations, and who place political favor above textual accuracy? [BACK]

 3. Although the traditional understanding is that Yeshua had a three-year ministry, I believe that is was only one year. [BACK]

Page posted on Sunday, 19 April 2020
Revised on Friday, 06 November 2020

Page last updated on Monday, 02 October 2023 12:30 PM
(Updates are generally minor formatting or editorial changes.
Major content changes are identified as "Revisions”)

Anxiously awaiting Mashiach’s return
ANXIOUSLY WATCHING FOR MASHIACH’S RETURN,
SPEEDILY AND IN OUR DAY. MARANA, TA!

Blue Letter Bible Search Tool

Range Options:

e.g. Gen;Psa-Mal;Rom 3-9